|

פציעות בקייטסרף

בכל מקרה של פציעה בקייט, חשוב להתייעץ עם אורתופד מומחה ספורט שמבין את נפשו וצרכיו של הגולש. זאת כדי שבעזרת טיפול מתאים הגולש יוכל לשוב למים במהרה ובבטחה.

1Van Bergen CJ, Commandeur JP, Weber RI, Haverkamp D, Breederveld RS. Windsurfing vs kitesurfing: Injuries at the North Sea over a 2-year period. World J Orthop. 2016 Dec 18;7(12):814-820.

2Spanjersberg WR, Schipper IB, Kitesurfing: when fun turns to trauma-the dangers of a new extreme sport. J Trauma 2007 Sep;63(3):E76-80. 

3Nickel C, Zernial O, Musahl V, Hansen U, Zantop T, Peterson W. A prospective study of kitesurfing injuries. Am J Sports Med. 2004 Jun;32(4):921-7

חשוב לזכור שגם גולשים מנוסים מאוד נפצעים. נתון זה מפתיע אולי, אך דווקא גולשים מנוסים, נפצעים בתדירות גבוהה ובפציעות קשות יותר על כל שעת גלישה. ישנן גם יותר פציעות בתחרויות מאשר באימונים. בין ענפי התחרות- בתחרויות "מרוץ" יש פציעות קשות יותר מאשר בתחרויות פריסטייל (Freestyle).

בכל מקרה של פציעה בקייט, חשוב להתייעץ עם אורתופד מומחה ספורט שמבין את נפשו וצרכיו של הגולש. זאת כדי שבעזרת טיפול מתאים הגולש יוכל לשוב למים במהרה ובבטחה.

1Van Bergen CJ, Commandeur JP, Weber RI, Haverkamp D, Breederveld RS. Windsurfing vs kitesurfing: Injuries at the North Sea over a 2-year period. World J Orthop. 2016 Dec 18;7(12):814-820.

2Spanjersberg WR, Schipper IB, Kitesurfing: when fun turns to trauma-the dangers of a new extreme sport. J Trauma 2007 Sep;63(3):E76-80. 

3Nickel C, Zernial O, Musahl V, Hansen U, Zantop T, Peterson W. A prospective study of kitesurfing injuries. Am J Sports Med. 2004 Jun;32(4):921-7

הכנסת ה Quick release לכל הקייטים הוא דוגמא לשינוי שבוצע בציוד בכדי למנוע פציעות. מנגנון זה מאפשר שחרור הקייט ולאיבוד כוחו, כך שהקייט לא "ימשוך" יותר באם נקלעים למצב לא רצוי. גלישה עם סכין בטיחות לחיתוך חוטים במקרה חירום חשובה למניעת פציעות. גלישה עם חגורת הצלה מפחיתה סיכון לשברים בצלעות ומאפשרת ציפה במקרה של חבלת ראש ואובדן הכרה בים. אפשר להימנע מפגיעות ראש בעזרת חבישת קסדה3. גולש עם ליש לגלשן- מומלץ שישתמש בקסדה, כדי למנוע פגיעת ראש מהגלשן3. כמובן שחשוב ביותר להתאים את רמת הגולש לציוד ולמצב הים.

פציעות בגולשים מנוסים

חשוב לזכור שגם גולשים מנוסים מאוד נפצעים. נתון זה מפתיע אולי, אך דווקא גולשים מנוסים, נפצעים בתדירות גבוהה ובפציעות קשות יותר על כל שעת גלישה. ישנן גם יותר פציעות בתחרויות מאשר באימונים. בין ענפי התחרות- בתחרויות "מרוץ" יש פציעות קשות יותר מאשר בתחרויות פריסטייל (Freestyle).

בכל מקרה של פציעה בקייט, חשוב להתייעץ עם אורתופד מומחה ספורט שמבין את נפשו וצרכיו של הגולש. זאת כדי שבעזרת טיפול מתאים הגולש יוכל לשוב למים במהרה ובבטחה.

1Van Bergen CJ, Commandeur JP, Weber RI, Haverkamp D, Breederveld RS. Windsurfing vs kitesurfing: Injuries at the North Sea over a 2-year period. World J Orthop. 2016 Dec 18;7(12):814-820.

2Spanjersberg WR, Schipper IB, Kitesurfing: when fun turns to trauma-the dangers of a new extreme sport. J Trauma 2007 Sep;63(3):E76-80. 

3Nickel C, Zernial O, Musahl V, Hansen U, Zantop T, Peterson W. A prospective study of kitesurfing injuries. Am J Sports Med. 2004 Jun;32(4):921-7

גלישת קייט צריכה להיות מבוצעת רק באזורים בהם אין הרבה רוחצים בים ובחוף, באזור מוכרז לכך. זאת כדי למנוע התנגשות בין עוברי אורח לגולשים. בנוסף, חשוב למנוע סכנה בין גולשי קייט לגולשי גלשני רוח. לעומת גלישת רוח, רדיוס של גלישת קייט גדול יותר. לכן כדי למנוע פציעות עדיף להפריד בין גולשי הרוח לגולשי הקייט (כמו מה שקורה באילת). כמו כן, כיוון שגולשי קייט לא מנוסים יכולים להיסחף במורד הרוח, כדאי שאזור הקייט יהיה במורד הרוח לעומת גולשי הרוח (שוב, כמו שקורה באילת).

ציוד שעוזר במניעת פציעות

הכנסת ה Quick release לכל הקייטים הוא דוגמא לשינוי שבוצע בציוד בכדי למנוע פציעות. מנגנון זה מאפשר שחרור הקייט ולאיבוד כוחו, כך שהקייט לא "ימשוך" יותר באם נקלעים למצב לא רצוי. גלישה עם סכין בטיחות לחיתוך חוטים במקרה חירום חשובה למניעת פציעות. גלישה עם חגורת הצלה מפחיתה סיכון לשברים בצלעות ומאפשרת ציפה במקרה של חבלת ראש ואובדן הכרה בים. אפשר להימנע מפגיעות ראש בעזרת חבישת קסדה3. גולש עם ליש לגלשן- מומלץ שישתמש בקסדה, כדי למנוע פגיעת ראש מהגלשן3. כמובן שחשוב ביותר להתאים את רמת הגולש לציוד ולמצב הים.

פציעות בגולשים מנוסים

חשוב לזכור שגם גולשים מנוסים מאוד נפצעים. נתון זה מפתיע אולי, אך דווקא גולשים מנוסים, נפצעים בתדירות גבוהה ובפציעות קשות יותר על כל שעת גלישה. ישנן גם יותר פציעות בתחרויות מאשר באימונים. בין ענפי התחרות- בתחרויות "מרוץ" יש פציעות קשות יותר מאשר בתחרויות פריסטייל (Freestyle).

בכל מקרה של פציעה בקייט, חשוב להתייעץ עם אורתופד מומחה ספורט שמבין את נפשו וצרכיו של הגולש. זאת כדי שבעזרת טיפול מתאים הגולש יוכל לשוב למים במהרה ובבטחה.

1Van Bergen CJ, Commandeur JP, Weber RI, Haverkamp D, Breederveld RS. Windsurfing vs kitesurfing: Injuries at the North Sea over a 2-year period. World J Orthop. 2016 Dec 18;7(12):814-820.

2Spanjersberg WR, Schipper IB, Kitesurfing: when fun turns to trauma-the dangers of a new extreme sport. J Trauma 2007 Sep;63(3):E76-80. 

3Nickel C, Zernial O, Musahl V, Hansen U, Zantop T, Peterson W. A prospective study of kitesurfing injuries. Am J Sports Med. 2004 Jun;32(4):921-7

רוב הפציעות קורות בכף רגל ובקרסול, לאחר מכן בראש ובברך3. רוב הפציעות בברכיים, בקרסול ובכף הרגל הן עקב נחיתה לא טובה לאחר קפיצה באזור קרוב לחוף. מדובר בנקעים בקרסול, שברים בכף רגל ובקרסול, קרעי מניסקוס ורצועה צולבת. ניתן למנוע פציעות שכאלה אם הקפיצות או האימונים על קפיצות מבוצעים רחוק מהחוף ובמים עמוקים3. חלק מהפציעות קורה בזמן הנפה בחוף- חשוב להיות עירני ודרוך בשלב זה בכדי להימנע מפציעה של הגולש או עוברי אורח. כמו כן, יש לבצע את ההנפה בצורה שאינה מסכנת את הסובבים. טרם הכניסה למים, ביצוע חימום מגן מפני פציעות בגולשים מנוסים ומתחילים כאחד.           

תכנון אזור הגלישה כמרכיב במניעת פציעות

גלישת קייט צריכה להיות מבוצעת רק באזורים בהם אין הרבה רוחצים בים ובחוף, באזור מוכרז לכך. זאת כדי למנוע התנגשות בין עוברי אורח לגולשים. בנוסף, חשוב למנוע סכנה בין גולשי קייט לגולשי גלשני רוח. לעומת גלישת רוח, רדיוס של גלישת קייט גדול יותר. לכן כדי למנוע פציעות עדיף להפריד בין גולשי הרוח לגולשי הקייט (כמו מה שקורה באילת). כמו כן, כיוון שגולשי קייט לא מנוסים יכולים להיסחף במורד הרוח, כדאי שאזור הקייט יהיה במורד הרוח לעומת גולשי הרוח (שוב, כמו שקורה באילת).

ציוד שעוזר במניעת פציעות

הכנסת ה Quick release לכל הקייטים הוא דוגמא לשינוי שבוצע בציוד בכדי למנוע פציעות. מנגנון זה מאפשר שחרור הקייט ולאיבוד כוחו, כך שהקייט לא "ימשוך" יותר באם נקלעים למצב לא רצוי. גלישה עם סכין בטיחות לחיתוך חוטים במקרה חירום חשובה למניעת פציעות. גלישה עם חגורת הצלה מפחיתה סיכון לשברים בצלעות ומאפשרת ציפה במקרה של חבלת ראש ואובדן הכרה בים. אפשר להימנע מפגיעות ראש בעזרת חבישת קסדה3. גולש עם ליש לגלשן- מומלץ שישתמש בקסדה, כדי למנוע פגיעת ראש מהגלשן3. כמובן שחשוב ביותר להתאים את רמת הגולש לציוד ולמצב הים.

פציעות בגולשים מנוסים

חשוב לזכור שגם גולשים מנוסים מאוד נפצעים. נתון זה מפתיע אולי, אך דווקא גולשים מנוסים, נפצעים בתדירות גבוהה ובפציעות קשות יותר על כל שעת גלישה. ישנן גם יותר פציעות בתחרויות מאשר באימונים. בין ענפי התחרות- בתחרויות "מרוץ" יש פציעות קשות יותר מאשר בתחרויות פריסטייל (Freestyle).

בכל מקרה של פציעה בקייט, חשוב להתייעץ עם אורתופד מומחה ספורט שמבין את נפשו וצרכיו של הגולש. זאת כדי שבעזרת טיפול מתאים הגולש יוכל לשוב למים במהרה ובבטחה.

1Van Bergen CJ, Commandeur JP, Weber RI, Haverkamp D, Breederveld RS. Windsurfing vs kitesurfing: Injuries at the North Sea over a 2-year period. World J Orthop. 2016 Dec 18;7(12):814-820.

2Spanjersberg WR, Schipper IB, Kitesurfing: when fun turns to trauma-the dangers of a new extreme sport. J Trauma 2007 Sep;63(3):E76-80. 

3Nickel C, Zernial O, Musahl V, Hansen U, Zantop T, Peterson W. A prospective study of kitesurfing injuries. Am J Sports Med. 2004 Jun;32(4):921-7

ככל שיותר גולשים מצטרפים לספורט, מופיעות יותר פציעות. כיום יש לנו תמונה טובה על כמות ואופי הפציעות בגולשי קייט, ולכן גם על היכולת שלנו למנוע פציעות כאלה. בקייטסרפינג יש פחות פציעות מענפי ספורט כמו כדורסל, כדורגל וכדורעף. מדובר על כ- 7 פציעות ל- 1000 שעות קייט1. אך כיוון שהאנרגיה בזמן החבלה בדרך כלל גבוהה יותר מאשר בענפי ספורט אחרים, יש פוטנציאל לפציעות חמורות יותר2.

סוגי פציעות בקייטסרף ומניעתן

רוב הפציעות קורות בכף רגל ובקרסול, לאחר מכן בראש ובברך3. רוב הפציעות בברכיים, בקרסול ובכף הרגל הן עקב נחיתה לא טובה לאחר קפיצה באזור קרוב לחוף. מדובר בנקעים בקרסול, שברים בכף רגל ובקרסול, קרעי מניסקוס ורצועה צולבת. ניתן למנוע פציעות שכאלה אם הקפיצות או האימונים על קפיצות מבוצעים רחוק מהחוף ובמים עמוקים3. חלק מהפציעות קורה בזמן הנפה בחוף- חשוב להיות עירני ודרוך בשלב זה בכדי להימנע מפציעה של הגולש או עוברי אורח. כמו כן, יש לבצע את ההנפה בצורה שאינה מסכנת את הסובבים. טרם הכניסה למים, ביצוע חימום מגן מפני פציעות בגולשים מנוסים ומתחילים כאחד.           

תכנון אזור הגלישה כמרכיב במניעת פציעות

גלישת קייט צריכה להיות מבוצעת רק באזורים בהם אין הרבה רוחצים בים ובחוף, באזור מוכרז לכך. זאת כדי למנוע התנגשות בין עוברי אורח לגולשים. בנוסף, חשוב למנוע סכנה בין גולשי קייט לגולשי גלשני רוח. לעומת גלישת רוח, רדיוס של גלישת קייט גדול יותר. לכן כדי למנוע פציעות עדיף להפריד בין גולשי הרוח לגולשי הקייט (כמו מה שקורה באילת). כמו כן, כיוון שגולשי קייט לא מנוסים יכולים להיסחף במורד הרוח, כדאי שאזור הקייט יהיה במורד הרוח לעומת גולשי הרוח (שוב, כמו שקורה באילת).

ציוד שעוזר במניעת פציעות

הכנסת ה Quick release לכל הקייטים הוא דוגמא לשינוי שבוצע בציוד בכדי למנוע פציעות. מנגנון זה מאפשר שחרור הקייט ולאיבוד כוחו, כך שהקייט לא "ימשוך" יותר באם נקלעים למצב לא רצוי. גלישה עם סכין בטיחות לחיתוך חוטים במקרה חירום חשובה למניעת פציעות. גלישה עם חגורת הצלה מפחיתה סיכון לשברים בצלעות ומאפשרת ציפה במקרה של חבלת ראש ואובדן הכרה בים. אפשר להימנע מפגיעות ראש בעזרת חבישת קסדה3. גולש עם ליש לגלשן- מומלץ שישתמש בקסדה, כדי למנוע פגיעת ראש מהגלשן3. כמובן שחשוב ביותר להתאים את רמת הגולש לציוד ולמצב הים.

פציעות בגולשים מנוסים

חשוב לזכור שגם גולשים מנוסים מאוד נפצעים. נתון זה מפתיע אולי, אך דווקא גולשים מנוסים, נפצעים בתדירות גבוהה ובפציעות קשות יותר על כל שעת גלישה. ישנן גם יותר פציעות בתחרויות מאשר באימונים. בין ענפי התחרות- בתחרויות "מרוץ" יש פציעות קשות יותר מאשר בתחרויות פריסטייל (Freestyle).

בכל מקרה של פציעה בקייט, חשוב להתייעץ עם אורתופד מומחה ספורט שמבין את נפשו וצרכיו של הגולש. זאת כדי שבעזרת טיפול מתאים הגולש יוכל לשוב למים במהרה ובבטחה.

1Van Bergen CJ, Commandeur JP, Weber RI, Haverkamp D, Breederveld RS. Windsurfing vs kitesurfing: Injuries at the North Sea over a 2-year period. World J Orthop. 2016 Dec 18;7(12):814-820.

2Spanjersberg WR, Schipper IB, Kitesurfing: when fun turns to trauma-the dangers of a new extreme sport. J Trauma 2007 Sep;63(3):E76-80. 

3Nickel C, Zernial O, Musahl V, Hansen U, Zantop T, Peterson W. A prospective study of kitesurfing injuries. Am J Sports Med. 2004 Jun;32(4):921-7

קייטסרף הוא ספורט אקסטרים ימי יחסית חדש בעולם, שצובר פופולריות גדולה גם בישראל. הוא משלב עקרונות ממספר סוגי ספורט קיימים: גלישת רוח, סקי מים והעפת עפיפונים. בעזרת גלשן (Board) קטן וקייט בגודל של עד 20 מ"ר בדרך כלל  אפשר להגיע למהירות עד 55 קשר וקפיצות של עשרות מטרים באויר1. הגלשן הוא דו כיווני או חד כיווני. לציין שמאז התרחבות הענף בעולם החלו להופיע צורות שונות של גלישת קייט עם אמצעים שונים כמו גלישה בגלים בעזרת גלשן גלים, גלישה ברוחות חלשות יותר בעזרת גלשן וקייט בשם Foil, גלישה עם גלשן דומה ל- SUP וקייט שמוחזק ביד. קייטסרפינג הפך ספורט אולימפי לאחרונה וישנן תחרויות קייט ברחבי העולם בהן מתחרים על קפיצות גבוהות וארוכות, ביצועים בזמן קפיצות ועוד.

פציעות בקייטסרף לעומת ענפים אחרים בספורט

ככל שיותר גולשים מצטרפים לספורט, מופיעות יותר פציעות. כיום יש לנו תמונה טובה על כמות ואופי הפציעות בגולשי קייט, ולכן גם על היכולת שלנו למנוע פציעות כאלה. בקייטסרפינג יש פחות פציעות מענפי ספורט כמו כדורסל, כדורגל וכדורעף. מדובר על כ- 7 פציעות ל- 1000 שעות קייט1. אך כיוון שהאנרגיה בזמן החבלה בדרך כלל גבוהה יותר מאשר בענפי ספורט אחרים, יש פוטנציאל לפציעות חמורות יותר2.

סוגי פציעות בקייטסרף ומניעתן

רוב הפציעות קורות בכף רגל ובקרסול, לאחר מכן בראש ובברך3. רוב הפציעות בברכיים, בקרסול ובכף הרגל הן עקב נחיתה לא טובה לאחר קפיצה באזור קרוב לחוף. מדובר בנקעים בקרסול, שברים בכף רגל ובקרסול, קרעי מניסקוס ורצועה צולבת. ניתן למנוע פציעות שכאלה אם הקפיצות או האימונים על קפיצות מבוצעים רחוק מהחוף ובמים עמוקים3. חלק מהפציעות קורה בזמן הנפה בחוף- חשוב להיות עירני ודרוך בשלב זה בכדי להימנע מפציעה של הגולש או עוברי אורח. כמו כן, יש לבצע את ההנפה בצורה שאינה מסכנת את הסובבים. טרם הכניסה למים, ביצוע חימום מגן מפני פציעות בגולשים מנוסים ומתחילים כאחד.           

תכנון אזור הגלישה כמרכיב במניעת פציעות

גלישת קייט צריכה להיות מבוצעת רק באזורים בהם אין הרבה רוחצים בים ובחוף, באזור מוכרז לכך. זאת כדי למנוע התנגשות בין עוברי אורח לגולשים. בנוסף, חשוב למנוע סכנה בין גולשי קייט לגולשי גלשני רוח. לעומת גלישת רוח, רדיוס של גלישת קייט גדול יותר. לכן כדי למנוע פציעות עדיף להפריד בין גולשי הרוח לגולשי הקייט (כמו מה שקורה באילת). כמו כן, כיוון שגולשי קייט לא מנוסים יכולים להיסחף במורד הרוח, כדאי שאזור הקייט יהיה במורד הרוח לעומת גולשי הרוח (שוב, כמו שקורה באילת).

ציוד שעוזר במניעת פציעות

הכנסת ה Quick release לכל הקייטים הוא דוגמא לשינוי שבוצע בציוד בכדי למנוע פציעות. מנגנון זה מאפשר שחרור הקייט ולאיבוד כוחו, כך שהקייט לא "ימשוך" יותר באם נקלעים למצב לא רצוי. גלישה עם סכין בטיחות לחיתוך חוטים במקרה חירום חשובה למניעת פציעות. גלישה עם חגורת הצלה מפחיתה סיכון לשברים בצלעות ומאפשרת ציפה במקרה של חבלת ראש ואובדן הכרה בים. אפשר להימנע מפגיעות ראש בעזרת חבישת קסדה3. גולש עם ליש לגלשן- מומלץ שישתמש בקסדה, כדי למנוע פגיעת ראש מהגלשן3. כמובן שחשוב ביותר להתאים את רמת הגולש לציוד ולמצב הים.

פציעות בגולשים מנוסים

חשוב לזכור שגם גולשים מנוסים מאוד נפצעים. נתון זה מפתיע אולי, אך דווקא גולשים מנוסים, נפצעים בתדירות גבוהה ובפציעות קשות יותר על כל שעת גלישה. ישנן גם יותר פציעות בתחרויות מאשר באימונים. בין ענפי התחרות- בתחרויות "מרוץ" יש פציעות קשות יותר מאשר בתחרויות פריסטייל (Freestyle).

בכל מקרה של פציעה בקייט, חשוב להתייעץ עם אורתופד מומחה ספורט שמבין את נפשו וצרכיו של הגולש. זאת כדי שבעזרת טיפול מתאים הגולש יוכל לשוב למים במהרה ובבטחה.

1Van Bergen CJ, Commandeur JP, Weber RI, Haverkamp D, Breederveld RS. Windsurfing vs kitesurfing: Injuries at the North Sea over a 2-year period. World J Orthop. 2016 Dec 18;7(12):814-820.

2Spanjersberg WR, Schipper IB, Kitesurfing: when fun turns to trauma-the dangers of a new extreme sport. J Trauma 2007 Sep;63(3):E76-80. 

3Nickel C, Zernial O, Musahl V, Hansen U, Zantop T, Peterson W. A prospective study of kitesurfing injuries. Am J Sports Med. 2004 Jun;32(4):921-7

קייטסרף וההתפתחות שלו בעולם

קייטסרף הוא ספורט אקסטרים ימי יחסית חדש בעולם, שצובר פופולריות גדולה גם בישראל. הוא משלב עקרונות ממספר סוגי ספורט קיימים: גלישת רוח, סקי מים והעפת עפיפונים. בעזרת גלשן (Board) קטן וקייט בגודל של עד 20 מ"ר בדרך כלל  אפשר להגיע למהירות עד 55 קשר וקפיצות של עשרות מטרים באויר1. הגלשן הוא דו כיווני או חד כיווני. לציין שמאז התרחבות הענף בעולם החלו להופיע צורות שונות של גלישת קייט עם אמצעים שונים כמו גלישה בגלים בעזרת גלשן גלים, גלישה ברוחות חלשות יותר בעזרת גלשן וקייט בשם Foil, גלישה עם גלשן דומה ל- SUP וקייט שמוחזק ביד. קייטסרפינג הפך ספורט אולימפי לאחרונה וישנן תחרויות קייט ברחבי העולם בהן מתחרים על קפיצות גבוהות וארוכות, ביצועים בזמן קפיצות ועוד.

קייטסרף וההתפתחות שלו בעולם

קייטסרף הוא ספורט אקסטרים ימי יחסית חדש בעולם, שצובר פופולריות גדולה גם בישראל. הוא משלב עקרונות ממספר סוגי ספורט קיימים: גלישת רוח, סקי מים והעפת עפיפונים. בעזרת גלשן (Board) קטן וקייט בגודל של עד 20 מ"ר בדרך כלל  אפשר להגיע למהירות עד 55 קשר וקפיצות של עשרות מטרים באויר1. הגלשן הוא דו כיווני או חד כיווני. לציין שמאז התרחבות הענף בעולם החלו להופיע צורות שונות של גלישת קייט עם אמצעים שונים כמו גלישה בגלים בעזרת גלשן גלים, גלישה ברוחות חלשות יותר בעזרת גלשן וקייט בשם Foil, גלישה עם גלשן דומה ל- SUP וקייט שמוחזק ביד. קייטסרפינג הפך ספורט אולימפי לאחרונה וישנן תחרויות קייט ברחבי העולם בהן מתחרים על קפיצות גבוהות וארוכות, ביצועים בזמן קפיצות ועוד.

פציעות בקייטסרף לעומת ענפים אחרים בספורט

ככל שיותר גולשים מצטרפים לספורט, מופיעות יותר פציעות. כיום יש לנו תמונה טובה על כמות ואופי הפציעות בגולשי קייט, ולכן גם על היכולת שלנו למנוע פציעות כאלה. בקייטסרפינג יש פחות פציעות מענפי ספורט כמו כדורסל, כדורגל וכדורעף. מדובר על כ- 7 פציעות ל- 1000 שעות קייט1. אך כיוון שהאנרגיה בזמן החבלה בדרך כלל גבוהה יותר מאשר בענפי ספורט אחרים, יש פוטנציאל לפציעות חמורות יותר2.

סוגי פציעות בקייטסרף ומניעתן

רוב הפציעות קורות בכף רגל ובקרסול, לאחר מכן בראש ובברך3. רוב הפציעות בברכיים, בקרסול ובכף הרגל הן עקב נחיתה לא טובה לאחר קפיצה באזור קרוב לחוף. מדובר בנקעים בקרסול, שברים בכף רגל ובקרסול, קרעי מניסקוס ורצועה צולבת. ניתן למנוע פציעות שכאלה אם הקפיצות או האימונים על קפיצות מבוצעים רחוק מהחוף ובמים עמוקים3. חלק מהפציעות קורה בזמן הנפה בחוף- חשוב להיות עירני ודרוך בשלב זה בכדי להימנע מפציעה של הגולש או עוברי אורח. כמו כן, יש לבצע את ההנפה בצורה שאינה מסכנת את הסובבים. טרם הכניסה למים, ביצוע חימום מגן מפני פציעות בגולשים מנוסים ומתחילים כאחד.           

תכנון אזור הגלישה כמרכיב במניעת פציעות

גלישת קייט צריכה להיות מבוצעת רק באזורים בהם אין הרבה רוחצים בים ובחוף, באזור מוכרז לכך. זאת כדי למנוע התנגשות בין עוברי אורח לגולשים. בנוסף, חשוב למנוע סכנה בין גולשי קייט לגולשי גלשני רוח. לעומת גלישת רוח, רדיוס של גלישת קייט גדול יותר. לכן כדי למנוע פציעות עדיף להפריד בין גולשי הרוח לגולשי הקייט (כמו מה שקורה באילת). כמו כן, כיוון שגולשי קייט לא מנוסים יכולים להיסחף במורד הרוח, כדאי שאזור הקייט יהיה במורד הרוח לעומת גולשי הרוח (שוב, כמו שקורה באילת).

ציוד שעוזר במניעת פציעות

הכנסת ה Quick release לכל הקייטים הוא דוגמא לשינוי שבוצע בציוד בכדי למנוע פציעות. מנגנון זה מאפשר שחרור הקייט ולאיבוד כוחו, כך שהקייט לא "ימשוך" יותר באם נקלעים למצב לא רצוי. גלישה עם סכין בטיחות לחיתוך חוטים במקרה חירום חשובה למניעת פציעות. גלישה עם חגורת הצלה מפחיתה סיכון לשברים בצלעות ומאפשרת ציפה במקרה של חבלת ראש ואובדן הכרה בים. אפשר להימנע מפגיעות ראש בעזרת חבישת קסדה3. גולש עם ליש לגלשן- מומלץ שישתמש בקסדה, כדי למנוע פגיעת ראש מהגלשן3. כמובן שחשוב ביותר להתאים את רמת הגולש לציוד ולמצב הים.

פציעות בגולשים מנוסים

חשוב לזכור שגם גולשים מנוסים מאוד נפצעים. נתון זה מפתיע אולי, אך דווקא גולשים מנוסים, נפצעים בתדירות גבוהה ובפציעות קשות יותר על כל שעת גלישה. ישנן גם יותר פציעות בתחרויות מאשר באימונים. בין ענפי התחרות- בתחרויות "מרוץ" יש פציעות קשות יותר מאשר בתחרויות פריסטייל (Freestyle).

בכל מקרה של פציעה בקייט, חשוב להתייעץ עם אורתופד מומחה ספורט שמבין את נפשו וצרכיו של הגולש. זאת כדי שבעזרת טיפול מתאים הגולש יוכל לשוב למים במהרה ובבטחה.

1Van Bergen CJ, Commandeur JP, Weber RI, Haverkamp D, Breederveld RS. Windsurfing vs kitesurfing: Injuries at the North Sea over a 2-year period. World J Orthop. 2016 Dec 18;7(12):814-820.

2Spanjersberg WR, Schipper IB, Kitesurfing: when fun turns to trauma-the dangers of a new extreme sport. J Trauma 2007 Sep;63(3):E76-80. 

3Nickel C, Zernial O, Musahl V, Hansen U, Zantop T, Peterson W. A prospective study of kitesurfing injuries. Am J Sports Med. 2004 Jun;32(4):921-7

שתפו את המאמר

אולי יעניין אותך גם

מנתח ברך מומלץ

מנתח ברך מומלץ

לעיתים קרובות מכונה הגוף האנושי "המכונה המופלאה", ואין ספק, כי במובנים מסוימים, אופן פעולתו של הגוף והשילוב המושלם שבו פועלות מערכות הגוף השונות הם אכן מופלאים ומעוררי השתאות, אולם,

קרא עוד »
זריקות prp לירך

זריקות PRP לירך

כשאנחנו חושבים לעומק על התפקיד הנכבד שממלאים מפרקי גופנו (ובמיוחד, מפרקי הרגליים, הנושאים את כל משקל הגוף) בפעילות היומיומית שלנו, אנחנו מגלים שאין זה פלא, שעם הגיל והמאמץ המתמיד

קרא עוד »
קרע בגיד אכילס

קרע בגיד אכילס

גיד האכילס, בדומה לשאר הגידים, מחבר בין עצם לשריר. במקרה זה, הגיד מחבר בין שריר הסובך (Musculus gastrocnemius – השריר החזק והגדול הממוקם בחלק השוק האחורי ומקנה לשוק את

קרא עוד »

מלא/י פרטייך ונחזור אליך בהקדם

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.